Vyhláška 409/2016 Sb.

Školení a organizace zkoušek pro získání zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků v radiační ochraně podle Atomového zákona a vyhlášky 409/2016 Sb.

V kurzech jsou školeny dohlížející osoby a osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou. Podle charakteru zdrojů ionizujícího záření a typu pracovišť jsou kurzy rozděleny na následující specializace.

Specializace kurzů

  • VVZ: používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti IV. kategorie a při provozu nebo vyřazování z provozu pracoviště IV. kategorie s úložištěm radioaktivního odpadu nebo se skladem radioaktivního odpadu, nebo kromě pracoviště s úložištěm radioaktivního odpadu nebo se skladem radioaktivního odpadu
  • VZ: používání otevřených radionuklidových zdrojů na pracovišti nejvýše III. kategorie v průmyslu, školství, nebo výzkumu, při provozování uznaného skladu, a při provozu nebo vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie v průmyslu, školství, nebo výzkumu; vše kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu
  • SL: poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie

Kurzy jsou pořádány několikrát ročně v prostorách školicích středisek v lokalitách Brno a JE Temelín. Zkoušky pro získání ZOZ z hlediska RO jsou na příslušném RC SÚJB. Na začátku kurzu obdrží posluchač studijní materiály.

V lokalitě Temelín pořádáme pouze kurzy se specializacemi VVZ a SL.

Termíny kurzů

KURZ ZOZ STÁTNÍ ZKOUŠKA
Termín konání Místo konání Uzávěrka přihlášek Termín konání Místo konání
4.2.-7.2.2019 Brno 18.1.2019 22.2.2019 RC SÚJB Brno
25.2.-28.2.2019 Temelín 8.2.2019 4.3.2019 RC SÚJB České Budějovice
20.5.-23.5.2019 Brno 8.5.2019 31.5.2019 RC SÚJB Brno
7.10.-10.10.2019 Temelín 25.9.2019 14.10.2019 RC SÚJB České Budějovice
21.10.-24.10.2019 Brno 9.10.2019 bude upřesněno po uzavírce přihlášek RC SÚJB Brno
25.11.-28.11.2019 Brno 13.11.2019 bude upřesněno po uzavírce přihlášek RC SÚJB Brno

Upozornění: Po termínu uzavěrky přihlášek se skutečně již nelze z organizačních důvodů přihlásit na daný kurz.

Kontakt

Mgr. Elena Vichová, tel.: 511 10 3328, e-mail: Elena.Vichova {zavináč} cez {tečka} cz
Ing. Dana Brounková, tel.: 511 10 3344, e-mail: Dana.Brounkova {zavináč} cez {tečka} cz

Soubory ke stažení

Dokument Typ Velikost
Přihláška do kurzu zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance organizací mimo ČEZ, a. s.docx29 kB
Přihláška do kurzu zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance ČEZ, a. s.docx30 kB
Přihláška ke zkoušce ZOZ ROpdf498 kB
Radiační ochrana pro vybrané pracovníkypdf2 507 kB