Vyhláška 409/2016 Sb.

Školení a organizace zkoušek pro získání zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků v radiační ochraně podle Atomového zákona a vyhlášky 409/2016 Sb.

V kurzech jsou školeni dohlížející osoby a osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou. Podle charakteru zdrojů ionizujícího záření a typu pracovišť jsou kurzy rozděleny na následující specializace.

Zaměření kurzů

  • velmi významné zdroje IZ (práce v kontrolovaných pásmech jaderných elektráren) a pracoviště IV. kategorie (úložiště radioaktivních odpadů, průmyslové ozařovny) (VVZ)
  • zdroje ionizujícího záření používané v průmyslu (VZ)
  • provádění služeb v kontrolovaných pásmech jaderných elektráren a pracovišť s otevřenými zářiči (SL)

Kurzy jsou pořádány několikrát ročně v prostorách školicích středisek v lokalitách Brno a JE Temelín. Zkoušky pro získání ZOZ z hlediska RO jsou na příslušném RC SÚJB. Na začátku kurzu obdrží posluchač studijní materiály.

Kurzy umístěné v Temelíně jsou pouze pro specializace VVZ a SL.

Termíny kurzů

KURZ ZOZ STÁTNÍ ZKOUŠKA
Termín konání Místo konání Uzávěrka přihlášek Termín konání Místo konání
19.2.-22.2.2018 Brno 31.1.2018 23.2.2018 RC SÚJB Brno
5.3.-8.3.2018 ETE 15.2.2018 12.3.2018
13.3.2018 *Pozn.
RC SÚJB České Budějovice
21.5.-24.5.2018 Brno 30.4.2018 25.5.2018 RC SÚJB Brno
1.10.-4.10.2018 ETE 14.9.2018 8.10.2018
9.10.2018 *Pozn.
RC SÚJB České Budějovice
22.10.-25.10.2018 Brno 3.10.2018 termín zatím nepřidělen RC SÚJB Brno

*Pozn.: Termín bude otevřen pouze v případě, že bude v kurzu více posluchačů než 11.

Kontakt

Mgr. Elena Vichová, tel.: 511 10 3328, e-mail: Elena.Vichova {zavináč} cez {tečka} cz
paní Dagmar Soukupová, tel.: 561 10 5526, e-mail: Dagmar.Soukupova {zavináč} cez {tečka} cz
paní Monika Musilová, tel.: 381 10 2417, e-mail: Monika.Musilova {zavináč} cez {tečka} cz

Soubory ke stažení

Dokument Typ Velikost
Přihláška do kurzu zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance organizací mimo ČEZ, a. s.docx29 kB
Přihláška do kurzu zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance ČEZ, a. s.docx30 kB
Přihláška ke státní zkoušcepdf498 kB
Radiační ochrana pro vybrané pracovníkypdf2 596 kB