Ocenění spolupráce s ČVUT

15.1.2014 se v Betlémské kapli, při příležitosti oslav 150. výročí založení fakulty strojní ČVUT, uskutečnilo slavnostní předání ocenění a pamětních medailí významným osobnostem za spolupráci na poli vědy a výzkumu. Mezi oceněnými byli i zástupci ČEZ, ředitel elektrárny Temelín, pan Miloš Štěpanovský a koordinátor výzkumu a vývoje, pan Aleš Laciok.