Aktuality z výzkumu a vývoje ČEZ

Pokračujeme ve spolupráci s EPRI

ČEZ navazuje na tříleté plné členství v jaderném sektoru v renomované mezinárodní výzkumné organizaci Electric Power Research Institute (EPRI). EPRI je nezisková organizace, zaměřená na řešení zájmových okruhů provozovatelů zařízení pro výrobu elektrické energie formou výzkumných projektů ze všech oblastí elektroenergetiky.

Ocenění spolupráce s ČVUT

15.1.2014 se v Betlémské kapli, při příležitosti oslav 150. výročí založení fakulty strojní ČVUT, uskutečnilo slavnostní předání ocenění a pamětních medailí významným osobnostem za spolupráci na poli vědy a výzkumu. Mezi oceněnými byli i zástupci ČEZ, ředitel elektrárny Temelín, pan Miloš Štěpanovský a koordinátor výzkumu a vývoje, pan Aleš Laciok.

Brno má další unikát. Turbínu

Vývoj vírové turbíny pokračuje, nyní je na světě pokročilejší verze vírové turbíny, která zvládne i šestimetrový spád.

Vyvinuli jsme metodu čištění bioplynu z bioplynových stanic a čistíren odpadních vod

Dokončili jsme projekt vývoje inovativní metody čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu. Bioplynové stanice tak získávájí příležitost pro další rozvoj i v lokalitách, kde dnes není možné vyvést elektrický výkon a kde je problematické využítí tepla z kogenerační jednotky.

Výsledky třetí soutěže programu ALFA – podpořeny dva projekty s účastí ČEZ

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila výsledky třetí veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, vyhlášené dne 6. června 2012. Mezi projekty, u kterých TAČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory jsou dva projekty s účastí ČEZ, a. s.

ČEZ se stal členem mezinárodní asociace NUGENIA

V březnu 2012 se ČEZ stal plnohodnotným členem mezinárodní jaderné asociace NUGENIA. Aleš Laciok, koordinátor výzkumu a vývoje ČEZ, je členem výkonného výboru asociace.

Veřejné prostředky přispějí k vývoji účinnější a ekologicky šetrnější technologie využití paliv

Energetické bloky využívající jako chladivo nadkritickou vodu (typicky 600°C a 25 MPa) nebo páru o vysokých parametrech (570°C, 17 MPa) mají oproti stávajícím energetickým blokům velkou výhodu – a to znatelně vyšší termickou účinnost (cca. 45 % oproti cca. 38 %) – to významně přispívá k lepšímu využití energie z fosilních zdrojů. Tyto systémy však mají jednu slabinu, a to korozní náročnost prostředí pro konstrukční materiály.

Výsledky druhé veřejné soutěže programu ALFA

TAČR podpoří projekt „Vliv pracovního média na konstrukční materiály používané v parovodním okruhu energetických bloků“, na kterém spolupracujeme s Centrem výzkumu Řež, s.r.o.

Projekt vývoje vícestupňové vírové turbíny: řešitel je držitelem prestižního ocenění Česká hlava

Prestižní ocenění Česká hlava (někdy nazývané česká Nobelovka) v kategorii Cena ministra životního prostředí za řešení problému likvidace sinic ve vodních nádržích převzal prof. Ing. František Pochylý, CSc., z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, který je i řešitelem našeho projektu v rámci výzkumu a vývoje, zaměřeného na vývoj vícestupňové vírové turbíny.

Projekt CO2 EuroPipe ukončen

CO2Europipe, projekt 7. rámcového programu, probíhal od 1.4.2009 do 31. 10.2011 s účastí ČEZ, a. s. Cílem projektu byla definice infrastruktury pro transport a podzemní ukládání CO2 z velkých, především energetických zdrojů. ČEZ, a. s., vedl dílčí projekt Střední Evropa, jehož cílem bylo popsat infrastrukturu pro transport a ukládání CO2 ve střední Evropě, se zaměřením na Českou Republiku a Polsko

Předchozí   1 2