Aktuality z výzkumu a vývoje ČEZ

Automatický vzorkovač biomasy v EHO

Komplexní zkoušky automatického vzorkovače biomasy v Elektrárně Hodonín splnily očekávání.

Důležitý milník výzkumu a vývoje

ČEZ se stal členem jaderné části výzkumných programů EPRI.

CO2 Euro Pipe v pokročilém stádiu řešení

Projekt 7. rámcového programu, probíhá od 1.4.2009 do 31. 10.2011, s účastí ČEZ, a. s. Cílem projektu je definice infrastruktury pro transport a podzemní ukládání CO2 z velkých, především energetických zdrojů. Předpovídá se nejprve vznik menších lokálních projektů, realizovaných s podporou Evropské komise od roku 2015, které se následně stanou zárodkem větších celků.

Dokončili jsme projekt zaměřený na snižování obsahu vody v palivu

Dokončili jsme projekt zaměřený na snižování obsahu vody v palivu a tím možnost zvýšení účinnosti klasických elektráren

Studii pro projekt Smart Region dodá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vypracování studie Dynamického modelu chování distribuční soustavy pro projekt Smart Region ve Vrchlabí zajistí Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Stane se tak v rámci programu podpory vědy a výzkumu, který je součástí iniciativy FUTUR/E/MOTION, rozvíjející pro Skupinu ČEZ nové energetické technologie. Projekt Smart Region ve Vrchlabí se tak posouvá na cestě k testování a zavedení funkční inteligentní sítě (Smart Grids).

Výzkumné projekty podporují Smart Region Vrchlabí

Součástí přípravy pro realizaci projektu Smart Region Vrchlabí jsou výzkumné projekty „Automatizované prvky pro Smart Grids“ a „Ostrovní provoz ve Smart Regionu“.

ČEZ a Elmarco jako první na světě úspěšně otestovaly solární panely s nanovlákny

Energetická skupina ČEZ a společnost Elmarco ukončily první část společného testovacího projektu. Poprvé na světě porovnaly výkony solárních panelů využívajících nanovláken s vlastnostmi běžných křemíkových panelů. Testy dopadly pozitivně pro solární panely s nanovlákny (DSSC – dye-sensitized solar cells).

  1 2 Další