Subjekty v oblasti výzkumu a vývoje

SUBJEKTY V OBLASTI APLIKOVANÉHO VÝZKUMU V ENERGETICE

Výzkum a vývoj v ČR je zejména regulován následujícími právními předpisy