LEEF Technologies, s.r.o.

LEEF Technologies (www.leeftech.com)

LEEF Technologies je poradenská a investiční společnost, která se zabývá zaváděním čistých technologií (cleantech) v energetice a dopravě.

Společnost spolupracovala s ČEZ a ČEPS na projektu zaměřeném na akumulaci elektřiny v kontextu regulace obnovitelných zdrojů energie. Projekt poskytl přehled relevantních technologií a vybral perspektivní technologie pro testování v pilotním projektu v krátkodobém horizontu.