Česká technologická platforma strojírenství (ČTPS)

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s. (www.ctps.cz)

Tato platforma byla ustavena dne 25. 9. 2007 podpisem Deklarace o ustavení ČTPS, kterou podepsalo celkem 29 subjektů :

  • 5 průmyslových svazů + deset dalších podniků
  • 5 vysokých škol s osmi výzkumnými centry (ČVUT, VUT, ZČU, TUL, VŠBO)
  • 2 výzkumné ústavy
  • 5 vědecko-technických společností
  • Technologické centrum AV
  • Veletrhy Brno.

Úkolem ČTPS je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.