Česká vodíková technologická platforma (ČVTP)

Vznik České vodíkové technologické platformy (www.hytep.cz) byl iniciován ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako nástroj k podpoře vzájemné informovanosti subjektů působících v oblasti vodíkových technologií a koordinace aktivit souvisejících s rozvojem těchto aplikací. Zakládajícími členy se dne 10.10.2006 staly tyto organizace:

  • České vysoké učení technické - fakulta strojní
  • Mega a.s.
  • ÚJV Řež a.s.
  • Vysoká škola chemicko-technologická

Poslání a cíle platformy

  • posláním Platformy je podpora vývoje vodíkových technologií a zavádění vodíkového hospodářství v ČR
  • platforma přispívá ke koordinaci aktivit subjektů vývoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství mezi sebou a v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí i zahraniční
  • platforma definuje, reprezentuje, podporuje, hájí a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytváření vhodného prostředí pro rozvoj vodíkového hospodářství