Česká membránová platforma (CZEMP)

Česká membránová platforma o.s (www.czemp.cz)

Hlavní oblasti využití membránových procesů: chemický, potravinářský, petrochemický, farmaceutický a elektrotechnický průmysl, zdravotnictví, ochrana životního prostředí a energetika.

Základní poslání CZEMP

 • propojuje aktivity odborné veřejnosti, akademické sféry a průmyslových výrobců, resp. uživatelů produktů a technologií v oblasti membránové problematiky
 • zajišťuje přenos a stabilizaci informační báze membránové problematiky a podporuje vzdělávání v oboru
 • napomáhá koordinaci aktivit subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje membránových procesů, v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí a zahraniční
 • podporuje a prosazuje společné zájmy svých členů s cílem popularizace membránové problematiky a vytváření vhodného prostředí pro její rozvoj a stabilizaci

Cíle činnosti CZEMP

 • usiluje o partnerství s klíčovými evropskými a světovými organizacemi, zabývajícími se membránovou problematikou a sdružujícími přední odborníky oboru
 • systematicky zajišťuje a udržuje vysokou kvalitu informací o stavu oboru ve světovém měřítku a zajišťuje přenos těchto informací i prezentaci vlastních výsledků provozováním webových stránek, organizací tematických seminářů, konferencí apod.
 • zajišťuje vytváření kontaktů v rámci ERA (European Research Area) v oboru
 • sleduje a vyhodnocuje aktivity v oblasti rozvoje membránových technologií v ČR
 • systematicky sleduje možnosti získání dotačních prostředků v ČR, EU i jinde ve světě využitelných pro financování rozvoje výzkumu a aplikace membránových technologií zejména v ČR
 • usiluje o zařazení svých členů do struktur projektů evropského či světového rozsahu a tuzemských projektů strategického rozvoje problematiky
 • poskytuje expertízy pro orgány a agentury státní správy a samosprávy v oblastech souvisejících s membránovou problematikou
 • vhodnou formou propaguje aktivity související s rozvojem membránové problematiky v zahraničí
 • podporuje vzdělávání v oboru, zejména prostřednictvím koordinace studia a odborných kurzů