Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ (TPEB)

Technologická Platforma „Energetická bezpečnost ČR“ (www.tpeb.cz)  je sdružení právnických osob, veřejného i soukromého sektoru zaměřených na problematiku energetické a kybernetické bezpečnosti a související ochrany kritické infrastruktury.

Cílem je podporovat a pěstovat legislativní prostředí, certifikaci a standardizaci, rozvoj, výzkum a vývoj v oblastech:

  • energetická bezpečnost
  • ochrana infrastruktury
  • kybernetická bezpečnost

TPEB ČR byla založena v říjnu r. 2011 za účasti orgánů státní správy a samosprávy v prostorách Hospodářského výboru Parlamentu České republiky.

Záměrem TPEB ČR je prosazování těchto zájmů v uvedených oblastech, tak aby byly zohledňovány a naplňovány požadavky legislativní a rovněž bylo vytvářeno prostředí pro podporu příslušných projektů a programů na úrovni národní i mezinárodní.

TPEB ČR je společenství, které vytváří a stimuluje dialog mezi privátními a veřejnými subjekty s cílem identifikace hlavních hrozeb ve zmíněném prostředí s následným hledáním jejich řešení. Tento dialog začíná již od provozní úrovně firem, tak aby jasně definoval požadavky a podmínky, které průmysl potřebuje pro hledání řešení, budování konkurenceschopnosti, jak ve výrobě a provozu, tak i v oblasti výzkumu. Uvedení těchto postupů v platnost a následná certifikace v souladu s harmonizovanými předpisy EU umožní inovativní řešení využitelná na národní i mezinárodní úrovni.