7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (ukončen)

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (ukončen)

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (7th Framework Programme, FP7, 7. RP) je klíčovým nástrojem Evropské unie pro financování výzkumu a vývoje. Jeho rozpočet v letech 2007 až 2013 činí 54 miliard EUR. 7. RP není členěný podle tradičních výzkumných disciplin, ale podle aktuálních cílů výzkumu. Silný důraz je kladen na mezinárodní spolupráci a vysokou kvalitu realizovaného výzkumu.

7. RP se skládá ze čtyř specifických programů podporujících

·        mezinárodní spolupráci při řešení témat stanovených podle priorit a potřeb evropské společnosti a průmyslu (program „Spolupráce“),

·        základní výzkum bez omezení tematiky (program „Myšlenky“),

·        rozvoj lidských zdrojů ve všech vědních oborech (program „Lidé“),

·        tvorbu nových a podporu existujících výzkumných kapacit a výzkumu ve prospěch malých a středních podniků (program „Kapacity“)

a z pátého specifického programu jaderného výzkumu.

7. rámcový program krok za krokem.