Miniencyklopedie

Výpočet vlastního dávkového ekvivalentu

Přírodní radioaktivita (tzv. radiační pozadí), které provází planetu Zemi od jejího vzniku a nás tedy od narození, se liší podle místa, ve kterém pobýváme. Ve vysokých horách je vyšší podíl kosmického záření, v místech, kde jsou v zemské kůře ložiska radioaktivních minerálů, je vyšší podíl záření ze země. K přírodním podmínkám pak přistupují i různé umělé zdroje záření, které způsobil člověk svou činností. Jsme-li nemocní a musíme často chodit na rentgen, dostáváme dávky záření z lékařských aplikací, vysedáváme-li dlouhé hodiny před barevnou obrazovkou televizoru nebo počítače, také si svou "vlastní dávku" zvyšujeme.

Sečtěte podle tabulky veškeré možnosti ozáření, které jste v tomto roce podstoupili. Jak se liší od průměrné světové hodnoty?

(Dávkový ekvivalent se měří v jednotkách sievert. Průměrná světová hodnota je 2,5 až 3 mSv za rok.)


Bydlíte-li v úrovni moře0,3mSv
ve výšce 300 m nad mořem0,325mSv
ve výšce 600 m nad mořem0,375mSv
ve výšce 1000m nad mořem0,45mSv
jíte běžné potraviny a nápoje 0,35mSv
průměrné ozáření z půdy a z radonu představuje1,35mSv

bydlíte-li v dřevěném domku, odečtěte-0,135mSv
bydlíte-li v žulou obloženém domě, přičtěte+1,35mSv
pokud nevětráte, přičtěte+1,35mSv
topíte uhlím, nebo bydlíte poblíž uhelné elektrárny+0,04mSv
bydlíte na hranici pozemku jaderné elektrárny+0,002mSv
bydlíte 1,5 km od jaderné elektrárny+0,0002mSv
bydlíte 5 km od jaderné elektrárny+0,00002mSv

byl jste na rentgenu plic+0,5mSv
byl jste na rentgenu trávicího traktu+4mSv
byl jste na radiofarmaceutickém vyšetření+0,3mSv

díváte se denně 1 hodinu na barevnou televizi+0,002mSv
pracujete denně 1 hodinu s počítačem+0,002mSv
cestoval jste 1x letadlem na vzdálenost 4000 km+0,025mSv
používáte starší hodinky s luminofory+0,01mSv

Je potřeba poznamenat, že na Zemi existují místa s velmi rozdílným přírodním pozadím. V některých lokalitách v Indii nebo Brazílii přesahuje přírodní pozadí světový průměr až 200krát. Žijí zde zcela normálně tisíce lidí a žádné zdravotní újmy způsobené zářením u nich nebyly pozorovány.

-----