Miniencyklopedie

Představa atomu

"Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu" Fuller

Začneme tím, co to vlastně je atom a atomové jádro. Fyzika učí, že atom se skládá z jádra a elektronového obalu. Průměr atomu je přibližně 10-10 m, průměr jádra přibližně 10-15 m.

Spočítejte si pro názornost, jak daleko od středu atomu asi budou obíhat elektrony, když jádro zvětšíte na velikost makového zrnka (řekněme, že má průměr 1 mm). Teď vypočítejte, kde budou elektrony, bude-li atomové jádro velké jako hrášek (o průměru 5 mm), který položíte doprostřed vaší třídy.

A nakonec vypočítejte, kde bude elektronový obal, když bude jádro velké jako kopací míč ležet uprostřed fotbalového hřiště.

Na první pohled se to zdá neuvěřitelné, ale náš hmotný svět je z pohledu jaderné fyziky učiněným řešetem. A to si ještě představte, že téměř veškerá hmotnost atomu je soustředěna v jádře. Vždyť hmotnost protonu je 1,7.10-27 kg a hmotnost elektronu 9,1.10-31 kg. Vypočítejte sami, kolikrát je elektron lehčí. Jeden příklad na závěr jsme vypočítali za vás: malá hrací kostka (asi 1 cm3) vyrobená pouze ze samých atomových jader by vážila 400 milionů tun. K čemu by se taková hmotnost dala přirovnat?

-----