KDO JE ČLOVĚK?

Způsob, jakým my i naši živočišní druhové čelíme nejrůznějším přírodním nástrahám, může naznačit mnohem více, než je na první pohled patrné. Věda, která se zabývá přizpůsobením a funkcí organismů za různých okolností - fyziologie, osvětlí, jaké fyzikální i chemické děje v nás probíhají a jak se projeví v orgánech a tkáních. Naznačí, jak jsou propojeny s další vědou - genetikou - a jak tyto poznatky lze aplikovat v medicíně lidské i veterinární, která se vyvíjí hlavně metodou pokusů a omylů. Tyto vědy nám pomáhají dobrat se porozumění tomu, kdo jsme a jaké je naše místo v tomto světě.