Sloup elektrického vedení - symbol věku elektřiny.

ELEKTŘINA

 

K "mladším" druhům energie patří dnes všudypřítomná a zdánlivě samozřejmá elektřina. Šestihodinový výpadek proudu v New Yorku (způsobený neposednou veverkou v transformátoru) ukázal až neuvěřitelnou závislost naší civilizace na elektrické energii. Elektřinu umíme vyrobit i využívat, ale nevíme, co je její podstatou.

ELEKTRICKÝ PRAVĚK

Živočišná elektřina itala Luigi Galvaniho.

A přitom elektřinu přinejmenším atmosférickou a živočišnou zná lidstvo také dlouho ostatně slovo elektron je ze staré řečtiny. I pokusy s ebonitovou tyčí a liščím ohonem jsou doslova vousaté. Od nich se však dlouho nepokročilo vpřed. Až věk osvícenců v 18. století znamenal počátek nové éry. Začala pokusy Benjamina Franklina (1706-1790) a našeho Prokopa Diviše (1696-1765) o "vysávání" elektřiny z mračen a pokračovala taškařicemi abbého Antoina Nolleta (1700-1770), který elektřinu z krátce předtím vynalezené leidenské láhve pouštěl do pluku královských mušketýrů či do 300 mnichů spojených kovovou obručí. Ale skutečný průlom zaznamenali tentokrát Italové: Luigi Galvani (1737-1798) objevil a popsal tzv. živočišnou elektřinu. Jev inspiroval Alessandra Voltu (1745-1827) k vytvoření prvního trvalého zdroje elektrického proudu. Oba Italové měli neméně zdatné kolegy a pokračovatele (s jejich jmény se ostatně vesměs potkáváme u různých veličin souvisejících s elektrickým proudem):


MOTOR MODERNÍ CIVILIZACE

O to, že se elektrická energie jako každodenní pomocník lidí a motor civilizace prosadila, děkujeme především dvěma mužům žijícím na přelomu 19. a 20. století. Americký vynálezce žárovky, ale především konstruktér prvního mohutného dynama zásobujícího první veřejné elektrické osvětlení, Thomas Alva Edison (1847-1931), je notoricky známý a samozřejmě i díky řadě dalších patentů - jeho jméno je synonymem slova vynálezce. Trochu v jeho stínu je neméně schopný německý konstruktér Werner von Siemens ( 1816-1892). Edison podobně jako náš vynálezce a průkopník elektřiny František Křižík ( 18471941) hájil koncepci stejnosměrného proudu. Ale prosadil se střídavý proud, který obhajoval vynálezce generátoru Američan jihoslovanského původu Nicola Tesla (1856-1943).

Jedna z prvních žárovek.

Dnes "vševládnoucí"' elektrické energii "slouží"' i všechny ostatní. Energie vody a větru přímo, energie fosilních paliv i atomu prostřednictvím již zmíněné páry. A nejen to, viděli jsme už, že i energie Slunce se dnes mění na elektřinu, která je fakticky univerzálním pohonem naší civilizace. Jen v silniční, letecké a lodní dopravě má ještě silného konkurenta benzín a naftu. Elektromobil (na rozdíl od elektrické trakce v městské či železniční dopravě) je zatím stále ve stádiu vývoje. Doufejme, že se brzy dospěje ke zdárnému výsledku. Vždyť elektrická energie sama o sobě je ekologická jen její výroba zatím přináší problémy.