PLÁNOVÁNÍ TECHNICKÉHO VÝVOJE

Dnes už není technický vývoj ponecháván jen náhodě, nýbrž je plánován desítkami vědeckých týmů na desítky, ba stovky let dopředu. Samozřejmě nejde o stanovení nějakých norem, nýbrž - jak už bylo řečeno i ukázáno - o předvídání a předpovídání (prognostiku) a stanovení celkového směřování vývoje (koncepci). Přitom se berou v úvahu, kromě výše shrnutých zásad, některé významné stránky obecného vývoje lidstva v současnosti a konkrétněji pak i vlastní země. Z těch obecných se nám jako nejpodstatnější jeví:

Pro dokumentaci několik přesnějších údajů:

Podle zprávy za rok 1994, kterou zveřejnila ekologická organizace World Watch Institute, žije dnes na Zemi asi 5,64 miliardy lidí. V r.1994 se jejich počet zvýšil o 88 milionů, z toho 79 milionů připadlo na rozvojové země, kde také žije většina obyvatel naší planety. Nezmění-li se radikálněji současné postoje k plánování rodiny v rozvojových zemích, může se do konce příštího století zvýšit počet obyvatel světa až trojnásobně, bohužel značně nerovnovážně.

Průměrné emise CO2 podle stejné zprávy byly jen o málo nižší než jejich historický rekord v r.1991, průměrná teplota byla rovněž jednou z nejvyšších naměřených.
   Podle statistických údajů OSN z r.1991 se počet motorových vozidel ve světovém průměru zvyšuje ještě asi 3x rychleji než počet obyvatel ! V r. 2030 se dá počítat přibližně s 1 miliardou.
   Z uvedeného je zřejmé, že rozhodování odborníků vytvářejících koncepci technického vývoje nemohou ovlivňovat jen faktory ekonomické, technicko-organizační a ekologické. Kdybychom se pokusili takovou koncepci zformulovat co nejstručněji, mohli bychom, podle našeho názoru, vybírat asi mezi následujícími alternativami základního směřování dalšího technického vývoje:

  1. Technika by měla mít neomezené možnosti vývoje (s výjimkou zbraní hromadného ničení), protože nemůže za to, že ji člověk často zneužívá.
  2. Vývoj techniky by měl být regulován tak, aby lidstvo bylo nuceno nejen ustálit svůj počet na optimální úrovni, ale též omezit své materiální nároky na míru mnohem nižší, než mají ekonomicky nejvyspělejší země dnes.
  3. Vývoj techniky by měl být regulován tak, aby bylo možné vyrovnání životní úrovně obyvatel všech zemí světa při trvalém rozvoji lidské společnosti.