UHELNÉ ELEKTRÁRNY

V uhelných elektrárnách se získává elektrická energie spalováním uhlí. Uhelné elektrárny dělíme na kondenzační a na teplárny. Výroba elektrické energie v moderních elektrárnách je složitý technologický proces, na jehož konci je nejen elektrická energie, ale i produkty vzniklé spalováním uhlí, které se podílejí na znečišťování ovzduší. Jejich odstraňování je důležitým úkolem energetiků. Další cestou ke zvýšení účinnosti uhelných elektráren a současně ke snížení škodlivin je využití nejmodernějších zařízení a technologických postupů.

V uhelných elektrárnách se spalováním uhlí získává tepelná energie, která se předává vodě. Vyvíjí se pára, ta roztáčí parní turbínu a ta zase alternátor vyrábějící elektřinu. Na stejném principu pracují vedle uhelných elektráren i elektrárny spalující mazut nebo zemní plyn.

Uhelná elektrárna v Mělníku.

Klasické tepelné elektrárny se v zásadě dělí na dva typy, na elektrárny kondenzační a na teplárny. Kondenzační elektrárny slouží pouze k výrobě elektrické energie. To znamená, že veškerá pára přivedená do turbíny po vykonání práce zkondenzuje na vodu v kondenzátoru. Teplárny na rozdíl od kondenzačních elektráren dodávají kromě elektrické energie i energii tepelnou na vytápění, ohřev vody apod. To znamená, že ještě horká pára je z turbíny vedena dále k tepelným spotřebičům. Výhodou tepláren je vyšší hospodárnost, nevýhodou naproti tomu je skutečnost, že elektrický výkon závisí na okamžitém množství páry odebírané tepelnými spotřebiči. Právě proto se teplárny nikdy nestaly základními výrobnami elektřiny pro energetické systémy. Jejich další nevýhodou je skutečnost, že je lze budovat pouze v místech koncentrovanější spotřeby tepla, což bývá zejména ve větších městských či průmyslových aglomeracích. Základními výrobnami elektrické energie u nás jsou tedy kondenzační elektrárny.