ŘÍZENÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE

Podle průběhu řetězové štěpné reakce rozlišujeme v reaktoru tři základní stavy :

1.  Podkritický stav řetězové štěpné reakce, 2.  Kritický stav řetězové štěpné reakce, 3.  Nadkritický stav řetězové štěpné reakce