I pracovníci výzkumných ústavů
se musí chránit před nebezpečním účinků záření. Na snímku je termoluminiscenční prstový dozimetr, který se používá při práci s otevřenými radioaktivními zářiči.

ÚČINKY ZÁŘENÍ

 

Když je buňka ozářena, mohou nastat dva případy poškození: buňka umře, nebo přežije ve změněné formě, což může mít za následek rakovinu nebo genetické poškození budoucích generací. Smrt buněk lze pozorovat bezprostředně po ozáření. To se nazývá časný efekt záření. Změna buněk se může projevit až po letech, vzniká zpožděný (pozdní) efekt záření. Samozřejmě je dobré vědět, jakým rizikům jsme vystaveni a jak významné je každé z nich. Tabákový kouř a chemické škodlivé látky v atmosféře průmyslových měst vyvolávají přibližně 25 % všech smrtelných případů rakoviny. Dalších 35 % lze připsat stravovacím zvyklostem a 20 až 30 % jiným příčinám souvisejícím s životním prostředím.