VÍTR V SRDCI EVROPY

Větrná mapa orientačně ukazuje mnohaleté celoroční průměrné rychlosti větru přes 4 m/s (ve výšce 10 m) a přes 5,3 m/s (ve výšce 30 m). Vznikla podle podkladů Českého hydrometeorologického ústavu. Větrný atlas ČR vytvořený  Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR podrobně mapuje dlouhodobé rozložení energie větru nad naším územím a umožňuje vybrat nejpříhodnější lokality pro stavbu větrných farem.

Orientační graf výkonu první větrné elektrárny a.s. ČEZ - EWT 315. Počítačový řídící systém spouští elektrárnu při rychlosti větru 3,5 m/s. Nejvyššího výkonu 315 kW dosahuje při 14,5 m/s a odpojuje se při 24 m/s. Konstrukce o celkové hmotnosti 35 t odolává větru do rychlosti 60 m/s (přes 216 km/h).

 

 

Počítá se s plochami 3 x 3 nebo 4 x 6 km v nadmořských výškách zpravidla nad 700 m (většinou však leží v chráněných krajinných oblastech, kde je zakázáno stavět). Až na řídké výjimky se energeticky příhodné lokality nacházejí v horských pohraničních pásmech a v oblasti Českomoravské vrchoviny.
Podle předběžných odhadů by bylo možné v Krušných horách postavit 320 až 340 větrných elektráren o jednotkovém výkonu 300 až 500 kW. Tj. celkem až 170 MW (výkon 1 bloku starší uhelné elektrárny).

 

Větrná mapa.
   Čísla přibližně označují místa, kde v roce 1994 stálo osm větších větrných turbín o instalovaném výkonu větším než 50 kW (v závorkách výrobce nebo dodaveatel):

   1) Boží Dar v Krušných horách - 75 kW (Vítkovice)
   2) Dlouhá Louka nad Osekem v Krušných horách - 315 kW (Energovars z Dobré)
   3) Hory u Karlových Var - 75 kW (Vítkovice)
   4) Hrubá Vrbka u Kuželova v podhůří Bílých Karpat - 175 kW (Winpower, Dánsko)
   5) Strabenice v podhůří Chřibů - 315 kW (Vítkovice)
   6) Staříč u Frýdku-Místku - různé výkony (zkušební polygon firmy Energovars)
   7) Bílý Kříž v Beskydech - 60 kW (Tacke, SRN)
   8) Mravenečník u Loučné nad Desnou v podhůří Jeseníků - 250 kW (Worldwind, Dánsko)