VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE V BUDOUCNOSTI

Teď asi dojdete k závěru, jak skvělým řešením energetické situace lidstva z hlediska ekonomického a ekologického by bylo naučit se využívat ten nejdokonalejší, nejčistší, nejbezpečnější, nejlevnější a věčný jaderný reaktor, který nám příroda dala už před pěti miliardami let. Na několika příkladech jste viděli, že přímá sluneční energie již slouží lidem nejrůznějšími způsoby v různých částech světa. Na Zemi je asi 22 milionů km2 pouští, které nelze využít ani v zemědělství, ani k chovu dobytka (Sahara, Kalahari, Atakama). Jejich obrovské rozlohy však mohou být alespoň zčásti využity k přeměně sluneční energie na elektřinu nebo k rozkladu vody na vodík a kyslík. Pro Evropu je nejblíže Sahara, která má rozlohu 7 milionů km2. Jednoduchý výpočet nám ukáže, že jen z jedné desetiny Sahary bychom dnešní technikou získávali asi 50 terawattů, což je 5x více, než lidstvo potřebuje. Elektrická energie ze solárních článků ze Sahary by se mohla rozvádět přes Gibraltar do Evropy. Jinou možností je využívat sluneční energii z rozkladu vody a vodík pak dopravovat do Evropy potrubím nebo ve velkých tankerech podobně jako zemní plyn. Bude však ještě potřeba velkého úsilí a značných nákladů, než bude všechen světový průmysl, zemědělství, doprava i domácnosti využívat sluneční energii. To není sen - to je technicky uskutečnitelná možnost!

Obrovské rozlohy pouští na Zemi lze využít k přeměně sluneční energie na elektřinu nebo k rozkladu vody na vodík a kyslík.