ELEKTŘINA - HISTORIE A VYNÁLEZCI

Elektřinu znají lidé už více než dva tisíce let. Poznávat a využívat ji dokážeme teprve mnohem kratší dobu. Od zprvu jen zábavných hříček se stala motorem pohánějícím technickou civilizaci dnešních dnů. Mnoho slavných mužů věnovalo své úsilí, aby přineslo lidem nové poznání v oboru elektřiny a magnetismu. S těmi nejznámějšími se seznámíme. Zároveň bychom si však měli uvědomit, že zatím nejsme na konci cesty a mnoho tajemství ještě čeká na rozluštění.

Elektřina je symbolem i hybnou pákou moderní doby. Využíváme ji na každém kroku a ani si neuvědomujeme, co všechno bychom ztratili, kdyby jí nebylo. Někdy se dokonce snažíme bez ní obejít, abychom se, ve světle svíček či plamenů krbu, vrátili do romantiky starých časů. Neobejdeme se však bez ní natrvalo. Když kouzlo vyprchá a přijde všední den, rychle zase spěcháme otočit vypínačem. Elektřina nám neslouží dosud příliš dlouho - v tisícileté lidské historii to představuje jen nepatrný krůček. Ale přece už i ona má své dějiny a slavné osobnosti.