TERMOELEKTRICKÉ ČLÁNKY

Princip termoelektrického článku.
1 - spoj s vyšší teplotou, 2-2 - spoj s nižší teplotou, a,b - dva různé vodivé materiály,
I - procházející proud, V - voltmetr na měření napětí

Při spojení dvou elektrických vodičů z různých materiálů do uzavřeného obvodu a udržování jednoho spoje na vyšší teplotě prochází obvodem elektrický proud. Na principu tohoto tzv. termoelektrického jevu, který závisí na druhu materiálů vodičů a na rozdílu teplot spojů, pracují termoelektrické články, kterým se také říká termočlánky.
Při spojení kovových vodičů a rozdílu teplot asi 100°C vznikají pouze velmi malá termoelektrická napětí (milivolty). Rozvojem polovodičové techniky se dosahuje stokrát vyšších termoelektrických napětí, než s kovovými vodiči.
Polovodičový termoelektrický článek má dvě části z různě zpracovaného polovodičového materiálu, které jsou spojeny kovem. Sériovým řazením většího počtu termoelektrických článků vznikají termoelektrické baterie. Význam termoelektrických článků stoupá s využitím tepelné sluneční energie. Lze jich využívat i u snímačů, pro měření teploty v extrémních prostředích, pro chlazení atd.