ELEKTŘINA A VAKUUM

Elektrický proud se šíří i ve vzduchoprázdnu, vakuu. Elektricky nabité částice se pohybují nejkratším způsobem mezi elektrodami, pokud ovšem není přítomno magnetické pole.
Magnetické pole totiž elektricky nabité částice z jejich trasy vychyluje. Tento jev je využíván například v televizní obrazovce. Magnety zde fungují jako vychylovací destičky.

Schéma televizní obrazovky

  Intenzita magnetického pole se neustále mění, a tak se mění i ohýbání drah elektronů, které pak dopadají na fluorescenční látku, kterou je pokryt vnitřek obrazovky. My se (z vnější strany) pak díváme na světélkování způsobené dopady vychylovaných elektronů. Tak je na televizní obrazovce vytvářen obraz.
Samozřejmě se v tomto případě nedá mluvit o stoprocentním vakuu, ale o velkém zředění, o velmi nízkém tlaku, takže je to vlastně přiblížení se vzduchoprázdnu.