NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ

Až kýčovitý reklamní snímek znázorňuje, co všechno dokáže oživit přenosný panel fotovoltaických článků. Nepřiznává však, že tyto články pracují s účinností sotva 8%.

Lákavé články o slunečních, větrných, přílivových nebo jiných mořských elektrárnách svádějí k dojmu, že svět už brzo bude zbaven špinavého uhlí, zavrhne jaderné elektrárny, automobily a letadla přestanou otravovat ovzduší svými exhalacemi. Ekologové jsou těmito, myšlenkami nadšeni, technici dokonce některé projekty ověřují, ale jen fyzikové znající omezení a bariéry, které příroda nastavuje našim přáním, jsou skeptičtí. Vedle zákona o zachování energie, který je formulován třemi větami termodynamickými, totiž platí i málo známý zákon o omezení hustoty toku energie. U tak závažného úkolu, jakým je zajištění dostatku energie pro nejméně 10 miliard obyvatel naší planety v roce 2030 se však na nějaké utopie bez přihlédnutí k fyzikální podstatě světa spoléhat nedá. Stejně jako u světských soudů musí platit: "Neznalost zákona neomlouvá!"