SKLADOVÁNÍ KAPALNÝCH PALIV

Velkokapacitní skladování ropy se rozšířilo až po druhé světové válce. Současná světová spotřeba ropy se blíží 3,5 miliardám tun. V ocelových nadzemních nádržích našich hlavních rafinerií končí ruská ropa z ropovodu Družba jen pár týdnů po vytěžení a úpravě u ropných studní. Pokud ji odebíráme západoevropskou sítí přes Ingolstadt, je její cesta mnohem delší. Benzin či motorová nafta z ní vyrobené se dostanou do tanků středoevropských benzinových čerpadel bezmála po čtvrt roce. Během přepravy jsou ropa a z ní vyrobená kapalná paliva několikrát uskladňovány v překladištích a rafineriích, většinou ve válcovitých a do země zčásti zapuštěných ocelových svařovaných tancích s automatickou protipožární kontrolou a s drenáží, zabraňující při poruše těsnosti vsáknutí do okolní půdy. Rafinerie samy udržují provozní zásobu ropy na dobu asi 60 dnů, což vyžaduje desítky obřích zásobníků s kapacitou až 2 miliony tun. Pro případ hrozby ropné krize pak většina států udržuje jako státní rezervu zásobu kapalných paliv, pokrývající průměrnou spotřebu na dobu 90 dnů. Na to už obvykle ocelové pozemní nádrže nestačí.

Proto jak v Evropě, tak v USA byly v geologicky vhodných formacích, v hloubkách od 200 do 2 000 m, vybudovány desítky podzemních skladů ropy. Zřizují se buď vyrubáním velkých kaveren v pevné skále, nebo řízeným vyplavením prostor ve vrtech vedených do mocných slaných vrstev. Zatímco pozemní ocelové nádrže mají kapacitu 5 až 15 tisíc m3, má např. ve skále vyhloubený sklad u švédského Brofjordenu skladovací kapacitu 2 600 000 m3. Ze solné kaverny je ropa vytlačována přívodem vody k jejímu dnu.
Spotřebitelé zásobu lehkých topných olejů na zimní období uskladňují ve válcovitých plastových nebo ocelových zásobnících s kapacitou 750 až 2 000 litrů obvykle ve sklepních prostorách nebo i na zahradě či dvorku rodinných domků. Motoristé mohou u každé čerpací stanice načerpat do nádrže svého automobilu obvykle 40 až 60 litrů benzinu či motorové nafty a s plnou nádrží mohou do vyčerpání ujet 700 až 1000 km.