ABSOLUTNÍ NULA
Absolutní nula je experimentálně nedosažitelná a teoreticky nejnižší možná teplota
0 K = -273,15 °C.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999