ABSORPČNĺ TYČE
Absorpční tyče slouží k řízení reaktoru. Obsahují materiál, který absorbuje (pohlcuje) neutrony. Pohlcením neutronů dochází ke zpomalení nebo zastavení štěpné řetězové reakce. Mezi nejrozšířenější absorbéry patří bór a kadmium.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999