ABSORBÉR
Chemický reaktor, v němž probíhá absorpce SO2 obsaženého v přiváděných spalinách
v suspenzi mletého vápence a vody (vápencové mléko). Je to ocelový, uvnitř pogumovaný vertikální válec, do něhož se přivádí kromě spalin a vápencové suspenze ještě oxidační vzduch.

 

Průměr: 9,5 m
Výška: 44 m
Tab.1: Absorbér bloku 110 MW uhelné elektrárny Prunéřov

 

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999