ABSORPCE
Absorpce je výraz pocházející z latinského jazyka a označující proces pohlcování či pohltivost.
Z hlediska optiky představuje absorpce zeslabení světla (elektromagnetického záření) při jeho průchodu látkou. Toto zeslabení je způsobené přeměnou energie záření na jiné formy vnitřní energie látky.
Z hlediska atomové a jaderné fyziky je absorpce ubývání částic ze svazku při průchodu hmotou, přičemž tento úbytek je způsoben srážkami s atomy prostředí.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999