ADIABATICKÁ EXPANZE
Při adiabatické změně stavu pracovní látky se teplo pracovní látce nepřivádí, ani se z ní neodvádí. Adiabatická expanze je zvětšování objemu plynu bez přívodu či odvodu tepla. Důsledkem této změny je pokles tlaku. Adiabatická expanze probíhá např. v plynové turbíně.

Ztrojnásobíme-li bez přívodu či odvodu tepla objem plynu o tlaku 0,5 MPa, klesne jeho tlak
v důsledku adiabatické expanze na 0,1 MPa.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999