ADIABATICKÁ KOMPRESE
Adiabatická změna stavu plynu je taková změna, při které se pracovní látce teplo zvnějšku ani nepřivádí, ani se ven z látky neodvádí. Adiabatická komprese je stlačování či snižování objemu plynu bez odvodu či přívodu tepla.

Adiabatická komprese probíhá např. v kompresoru. Při adiabatické kompresi vzduchu z tlaku
0,1 MPa na 0,5 MPa se objem vzduchu zmenší na 32 % původní hodnoty.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999