AGLOMERÁT
Aglomerát je materiál, který vzniká přidáním asi 25% vody k popílku nebo popelu zachyceného a shromážděného po spálení uhlí v uhelných elektrárnách. Vzniklá směs je zamíchána
ve speciálním zařízení a takto připravený aglomerát je sypký až granulovitý, při transportu nepráší a při styku s vodou se z něj uvolňuje jen velmi málo škodlivin. Aglomerát se bude vyrábět například v uhelné elektrárně Mělník z části popele, který nebude využit jiným způsobem a bude se jinak prázdnými vagóny vracet zpět do Severočeských dolů k uložení a rekultivaci těchto povrchových dolů.


Míchačka na výrobu aglomerátu či stabilizátu

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999