AKTIVNĺ ZÓNA REAKTORU
Je to oblast reaktoru, ve které probíhá štěpná řetězová reakce. V této oblasti dochází při štěpení jader paliva k intenzivní přeměně jaderné energie na tepelnou energii. Konstrukční řešení aktivní zóny ovlivňuje výběr paliva, chladiva a u tepelných reaktorů výběr moderátoru.

 

Výška aktivní zóny: 3,56 m
Průměr aktivní zóny: 3,12 m
Množství uranu: 66 t
Počet regulačních tyčí: 61 ks
Počet palivových tyčí: 47 867 ks
Průměr pal. tyče: 9,10 mm
Tab.1: Uvedené parametry se vztahují k aktivní zóně reaktoru VVER 1000

Koš aktivní zóny
1 - nosná deska,  2 - válcový plášť, 3 - tvarovaný segment,
4 - zabroušený pás.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999