AKTIVITA
Aktivita charakterizuje rychlost rozpadu radioaktivních atomových jader. Vyjadřuje se v počtech rozpadů za časovou jednotku. Jednotkou aktivity je jeden becquerel [Bq] (viz heslo Becquerel - jednotka aktivity).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999