AKUMULACE ENERGIE
Nahromadění energie pro její pozdější využití v místě spotřeby nebo v době, kdy zdroj energie není k dispozici nebo nestačí krýt spotřebu. Princip akumulace se využívá například
v elektrochemických akumulátorech, přečerpávacích vodních elektrárnách nebo
v hydroakumulátorech havarijních systémů (viz též pasivní bezpečnostní systémy) některých typů jaderných elektráren.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999