AKUMULÁTOR
Zcela všeobecně je akumulátor zařízení sloužící pro akumulaci (nahromadění a uchování) určitého média. Pro akumulaci energie (elektrické, kinetické, tepelné) jsou nejrozšířenější akumulátory olověné, elektrochemické, setrvačníkové, supravodivé indukční, akumulátory tepla a některé další.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999