ALTERNÁTOR
Alternátor je elektrický stroj - generátor, který mění energii mechanickou v energii elektrickou při využití točivého magnetického pole. Alternátor je zdrojem střídavého proudu a napětí, které má vyrábět s frekvencí 50 Hz. Jestliže turbína nebo jiný pohon otáčí rotorem a v jeho budícím vinutí prochází stejnosměrný proud, vzniká točivé magnetické pole, které v trojfázovém vinutí statoru vyvolá (indukuje) trojfázové střídavé napětí. Druhé točivé magnetické pole vyvolá střídavý proud, který začne procházet trojfázovým vinutím statoru při připojení alternátoru ke spotřebiči. Stroj se nazývá synchronní nebo asynchronní, podle toho, jestli se obě točivá magnetická pole otáčejí se stejnými otáčkami (tj. synchronně). Alternátory se podle zařízení, které je pohání, dělí na turboalternátory, hydroalternátory a alternátory poháněné spalovacími motory. Nezbytnou součástí každého alternátoru je budící soustava a systém odvodu tepla vznikajícího při jeho práci (systém chlazení).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999