AMPÉR - JEDNOTKA ELEKTRICKÉHO PROUDU
Jeden ampér je taková hodnota konstantního elektrického proudu, kdy při jeho průtoku dvěma rovnoběžnými, přímými, nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průměru, ležícími ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe, vzniká mezi nimi síla 2.10-7 N na jeden metr délky.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999