ANTIČÁSTICE
Každá částice má svoji antičástici, která je vlastně jejím “zrcadlovitým“ obrazem. Tak například elektron má antičástici pozitron, který má stejnou hmotnost, ale opačný (kladný) elektrický náboj. Setká-li se částice s antičásticí, navzájem zanikají za uvolnění příslušného množství energie (viz anihilace).

 

Schéma anihilace - částice elektorn se svou antičásticí pozitronem. Setká-li se částice s antičásticí, dojde k anihilaci, při které se uvolní jejich klidová energie a změní se v příslušné množství záření. Využití klidové energie je až 100 %.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999