ATMOSFÉRICKÝ FLUIDNĺ KOTEL
Fluidní kotel, v němž fluidní vrstva cirkuluje mezi vlastním spalovacím prostorem a vně umístěným cyklonovým odlučovačem. U kotlů dodávaných ve spolupráci s firmou ABB Combustion Engineering sestává první tah kotle ze spalovacího prostoru, horkých cyklonů a sifonů. Zde cirkuluje fluidní vrstva a teplota je udržována kolem 850°C. Spaliny, zbavené v cyklonech popílku, jsou vedeny přes dodatkové plochy kotle do filtru za kotlem.

 

Parní výkon kotle: 75 až 350 t/h
Tlak přehřáté páry: 6,3 až 13,6 MPa
Teplota přehřáté páry: 420 až 540°C
Palivo: veškerá hnědá a černá uhlí
Emise škodlivých plynů: SO2 - 400 mg/Nm3, NOX - 250 mg/Nm3
 

Schéma atmosférického fluidního kotle


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999