ATOMOVÉ ČĺSLO Z
Atomové číslo je pořadové číslo v periodické soustavě prvků. Udává počet protonů v jádře atomu. Např. pro uran je Z = 92 (jádro uranu obsahuje 92 protonů).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999