BARBOTÁŽNÍ VĚŽ
Barbotážní věž nebo také barbotážní vakuový systém lokalizace havárie byl vyvinut
pro standardní blok jaderné elektrárny s reaktorem VVER-440 a v současnosti se používá
na některých JE v bývalém SSSR, ČR (JE Dukovany), SR (JE Jaslovské Bohunice, JE Mochovce) a Maďarsku (JE Pakš). Systém pozůstává z hermetických prostorů (hermetických boxů) s rovnými stěnami, ve kterých je umístěné zařízení reaktoru a potrubí primárního okruhu, a z lokalizačního plynojemu, spojeného s hermetickými prostory koridorem. Plynojem je budova, ve které jsou umístěné pasivní kondenzační zařízení barbotážního typu a lapače vzduchu se zpětnými klapkami.
Celý systém zabezpečí, že při havárii s únikem chladiva bude v plynojemech shromážděná a zkondenzovaná radioaktivní parní směs, tím se sníží tlak a minimalizují případné úniky radioaktivity mimo hermetické prostory.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999