BECQUEREL - JEDNOTKA AKTIVITY
V jednotkách Bq je udávána aktivita. Jeden becquerel je vlastně reciproká sekunda [s-1], ale používá se definice, že Bq je jeden rozpad za sekundu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999