BERYLIUM
Berylium je prvek, který není radioaktivní. Vzniká v přírodě působením kosmického záření. Používá se například v jaderné a raketové technice.

 

Chem. prvek skupiny: II A, šedý kov
Atomové číslo: 4
Relativní atomová hmotnost: 9,012
Teplota tání: 1283 °C
Teplota varu: 2970 °C
Hustota: 1,828 g/cm3 (20 °C)
Tvrdost: 5
Ruda: Fenakit Be2SiO4

Rozpustné sloučeniny berylia jsou jedovaté.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999