BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ELEKTRICKÉ ENERGIE
Bezdrátový přenos elektrické energie patří mezi perspektivní metody, které jsou založeny na tom, že namísto vodiče se využívá jako nosiče energie elektromagnetická vlna (viz elektromagnetické záření). Podle použité frekvence se dají tyto technologie rozdělit na mikrovlnné a laserové přenosy (viz též laser).

Mikrovlnné přenosy mají celkovou účinnost asi 50 %, zatímco laserový přenos má účinnost jen asi 2 %. Přenosová frekvence mikrovlnných přenosů dosahuje desítek GHz a sestává ze tří základních částí - mikrovlnného zdroje, vysílací antény a přijímací antény.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999