BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY U JADERNÝCH ELEKTRÁREN
Speciální předpisy pro řízení činností při haváriích a havarijní plány pro ochranu pracovníků a obyvatelstva v případě úniku radioaktivních látek do okolí jaderné elektrárny.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999