BEZPEČNOST PROVOZU
Bezpečnost provozu je fenomén představující takový způsob provozování určitého zařízení, který nemá za následek neakceptovatelný negativní vliv na personál, obyvatelstvo a životní prostředí. Tento pojem je obzvlášť významný pro jaderné elektrárny, kde strategie bezpečnosti obsahuje tři základní prvky - bezpečnostní bariéry, bezpečnostní systémy (viz též aktivní a pasivní bezpečnostní systémy) a bezpečnostní postupy.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999