BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
Bezpečnostní systémy jsou technická zařízení, která působí proti tomu, aby případná porucha přešla v nehodu nebo havárii (viz heslo Bezpečnostní systémy u jaderných elektráren).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999